TYPOGRAPHIC LOGO

The Hague has a new typographic logo, which makes the name of the city immediately recognisable. All businesses, institutions and organisations can freely use the typographic logo in their marketing and promotion of the city of The Hague.

Download the typographic logotype The Hague

Download the zip file with all the versions of the logo. For the use of this logo we kindly refer you to the guidelines.

The logo was developed by a collective of nine professional designers, in dialogue with representives of several City of the Hague marketing platforms. The designers drew their inspiration from the fact that The Hague is world-renowned as the international city of peace and justice and as the city by the sea.

They ensured that the typographic logo is easy to use and can be applied to various means of communication and different target groups. The logo represents the connection of the diversity in The Hague: an international city of style, but with a no nonsense mentality. Different worlds tied together by the city.

La marque verbale

La Haye a une nouvelle marque verbale. Toutes les entreprises, institutions et organisations qui contribuent à la promotion de La Haye peuvent utiliser la marque verbale. Le nom de la ville occupe une place centrale dans la marque verbale.

TÉLÉCHARGEZ LA MARQUE VERBALE DEN HAAG

Téléchargez le fichier zip avec toutes les variantes de la marque verbale. Pour l'utilisation de la marque verbale, veuillez consulter les directives.

La marque verbale a été développée par un collectif de neuf designers professionnels de La Haye, en concertation avec des représentants de La Haye provenant notamment du secteur touristique, des entreprises et de l'enseignement.

Les designers ont été inspirés par la notoriété de La Haye en tant que ville internationale de la paix et de la justice et par sa situation au bord de la mer. Ils ont aussi veillé à ce que la marque verbale soit facile à utiliser et à appliquer pour différents groupes cibles. La marque verbale représente la connexion de la diversité dans la ville : une ville internationale avec beaucoup d’allure, mais aussi le bon sens de la Haye. Différents mondes que la ville rassemble.

 

Het woordmerk

Den Haag heeft een nieuw woordmerk. Alle bedrijven, instellingen en organisaties die meewerken aan het promoten van Den Haag kunnen het woordmerk gebruiken. In het woordmerk staat de naam van de stad centraal.

DOWNLOAD de zipfile met alle screen- en printvarianten 
 

Algemeen gebruik

Voor nadere details over het gebruik van het woordmerk verwijzen wij u graag naar de RICHTLIJNEN.

Het woordmerk is ontwikkeld door een collectief van negen professionele Haagse ontwerpers, in samenspraak met Haagse vertegenwoordigers uit onder andere de toeristische sector, het bedrijfsleven en het onderwijsveld. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door de bekendheid van Den Haag als internationale stad van vrede en recht en door de ligging aan zee. Ook hebben ze erop gelet dat het woordmerk eenvoudig in gebruik is en breed inzetbaar is voor verschillende doelgroepen. Het woordmerk verbeeldt de verbinding van de diversiteit in de stad: een internationale stad met allure, maar ook Haagse nuchterheid. Verschillende werelden die de stad samenbindt